TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG MET ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. FOTO'S
23. CONTACT
H. Johannes de Theoloog
Apostel PaulusPEDAGOGISCHE COMMISSIE VAN HET
AARTSBISDOM VAN BELGIË
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

Oecumenisch Patriachaat
Vlaamse Gemeenschap:

Voorzitter: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Aartspriester Stavros Triantafyllou
Secretaris: Patrick Stangé
Leden: Aartspriester Christos Sidiropoulos, Priester Athanase de Theux, Priester Constantin Pogor, Philippe de Bruyn, Adela Dinu
Raadgever bij de Commissie: Aartspriester Dominique Verbeke, inspecteur-adviseur.

Adres:
Pedagogische Commissie Orthodoxe Kerk in België
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel. +32.2/736.52.78
E-mail: orthopedacomnl@gmail.com
DIENSTEN ONDERWIJS

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap:

Orthodox Godsdienstonderwijs
Gravin Johannastraat 33
9000 Gent
Tel. & Fax: +32.9/225.47.18
E-mail: orthodoxonderwijs@gmail.com

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs voor de Frans- en Duitstalige Gemeenschappen:

tijdelijk gedragen door het
Secretariaat van de Pedagogische Commissie
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel. +32.2/736.52.78
Fax. +32.2/735.32.64
E-mail: enseignementorthodoxe@gmail.comLEERKRACHT WORDEN

Heeft u zin in een job in het orthodox onderwijs ? U kan zich kandidaat stellen door dit formulier, evenals alle gevraagde documenten jaarlijks voor 1 mei toe te zenden aan de Pedagogische Commissie

Download hier het formulier in pdf.ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT
"HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG"


Het Orthodox Theologisch Instituut werd opgericht op initiatief van de voormalige Metropoliet Panteleimon van België , Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en toen geplaatst onder diens bescherming in zijn hoedanigheid van hoofd van de Orthodoxe Kerk in België . Het Instituut geniet tevens van de officiële erkenning vanwege de Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België.

Het Instituut heeft tot voornaam doel de vorming van toekomstige leerkrachten orthodoxe godsdienst , door hen in te leiden in de leer en het leven van de Orthodoxe Kerk en meer bepaald in de deelvakken van de theologie.

website: www.orthodoxonderwijs.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur:
Aartspriester Dominique Verbeke
E-mail: verbekedominique@hotmail.com

Tel. +32.9/225.47.18

Secretariaat:
Blokstraat 11
2470 Retie
Tel. +32.478/58.55.12
E-mail: ann_denys_pauwels@gmail.com

Adres van het Instituut:
Sophie van Akenstraat 56
9000 Gent
FRANSTALIGE SECTIE - "INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE APÔTRE PAUL"

De Orthodoxe Kerk in België heeft eveneens een Orthodox Theologisch Instituut in het franstalige landsdeel, opgericht in 2013 op initiatief van Mgr Panteleimon, voormalig Metropoliet van België, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België en erkend door de Pedagogische Commissie.


Website: www.enseignementorthodoxe.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur:
Priester Constantin Kenanidis
E-mail: frconken@gmail.com
Tel. +32.471/40.47.77

Secretariaat:
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel. +32.2/736.42.86
E-mail: inorthobxl@gmail.com

Adres van het Instituut:
Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU