START
NIEUWS / HOME
DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
WETTELIJK STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
VERTEGENWOORDIGING
BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
JURISDICTIES - PAROCHIES
ORTHODOX GELOOF
DIALOOG MET ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
ORTHODOXE GODSDIENSTLES
AALMOEZENIERSDIENST LUCHTHAVEN BRUSSEL
AALMOEZENIERSDIENSTEN GEVANGENISSEN
RADIO - TV - PERS
ORTHODOXE JONGEREN
UITGAVEN
LINKS
CONTACTH. Johannes de Theoloog
Apostel Paulus

PEDAGOGISCHE COMMISSIE
VAN DE ORTHODOXE KERK IN BEGIE


VLAAMSE GEMEENSCHAP:

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ;
Ondervoorzitter: Aartspriester Stavros Triantafyllou;
Secretaris: Patrick Stangť
Leden: Aartspriester Christos Sidiropoulos, Priester Athanase de Theux, Priester Constantin Pogor, Philippe de Bruyn, Adela Dinu;
Raadgever bij de Commissie: Aartspriester Dominique Verbeke, inspecteur-adviseur.

Adres:
Pedagogische Commissie Orthodoxe Kerk in BelgiŽ
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel. +32.2/736.52.78
E-mail: orthopedacomnl@gmail.com
DIENSTEN ONDERWIJS

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap:

Orthodox Godsdienstonderwijs
Gravin Johannastraat 33
9000†††† Gent
Tťl. & Fax: 09/225.47.18
E-mail: orthodoxonderwijs@gmail.com

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs voor de Frans- en Duitstalige Gemeenschappen:

tijdelijk gedragen door het
Secretariaat van de Pedagogische Commissie
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel. 02/736.52.78
Fax. 02/735.32.64
E-mail: enseignementorthodoxe@gmail.comLEERKRACHT WORDEN

Heeft u zin in een job in het orthodox onderwijs? U kan zich kandidaat stellen door dit formulier, evenals alle gevraagde documenten jaarlijks vÚÚr 1 mei toe te zenden aan de Pedagogische Commissie:

download hier formulier in pdf.ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT
'HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG'


Het Orthodox Theologisch Instituut werd opgericht op initiatief van ZIjne Eminentie Metropoliet Panteleimon van BelgiŽ, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en is geplaatst onder diens bescherming in zijn hoedanigheid van hoofd van de Orthodoxe Kerk in BelgiŽ. Het Instituut geniet tevens van de officiŽle erkenning vanwege de Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in BelgiŽ.

Het Instituut heeft tot voornaam doel de vorming van toekomstige leerkrachten orthodoxe godsdienst, door hen in te leiden in de leer en het leven van de Orthodoxe Kerk en meer bepaald in de deelvakken van de theologie.


website: www.orthodoxonderwijs.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur:
Aartspriester Dominique Verbeke
E-mail: verbekedominique@hotmail.com
Tel. 09/225.47.18

Secretariaat:
Blokstraat 11
2470 Retie
Tel. 0478/58.55.12
E-mail: ann_denys_pauwels@gmail.com


Adres van het Instituut:
Sophie van Akenstraat 56
9000†† Gent

FRANSTALIGE SECTIE - "INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE AP‘TRE PAUL"

De Orthodoxe Kerk in BelgiŽ heeft eveneens een Orthodox Theologisch Instituut in het franstalige landsdeel, opgericht in 2013 op initiatief van Mgr Panteleimon, voormalig Metropoliet van BelgiŽ, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in BelgiŽ en erkend door de Pedagogische Commissie.


Website: www.enseignementorthodoxe.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur:
Priester Constantin Kenanidis
E-mail: frconken@gmail.com
Tťl. 0471/40.47.77

Secretariaat:
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel. 02/736.42.86
E-mail: inorthobxl@gmail.com

Adres van het Instituut:
Joseph Claesstraat 91
1060†† Brussel††††

© 2004 - 2014 Orthodox Church in Belgium

MENU